Регистрации във фирма по наследяване

Има един случаи, в който регистрирана фирма може да бъде наследена и това е случаят, когато собственикът почине. Това се случва и когато възникне смърт на съдружник в ООД. В тези случаи наследниците му с сдобиват с дружествените дялове.

Съществуват обаче някои въпроси, които не са много известни на хората попаднали в такава ситуация. За тях именно ще поговорим сега:

Дяловете дали преминават автоматично

Съществуват няколко случая:

Когато договорът на дружеството (направено при първоначалната регистрация на фирма) изключва наследяване на дружествените дялове, наследниците не могат да станат автоматично членове и да поемат управление над правата и задълженията, на създаденото дружество. Тогава наследниците трябва да имат равностойността от дяловете на техния наследодател.

Когато договорът предвижда, наследниците автоматично да станат съдружници. В този случай е необходимо решение с одобрение от общото събрание.

В случай, че договорът на фирмата не регламентира наследяването на дяловете на дружеството, наследниците стават притежатели на дружествените дялове, но ако искат да встъпят като членове в правоотношения, се изисква решение на общото събрание на всички съдружници.

Начините за наследяване на фирма са:

Разпределяне на наследствените дяловете зависи от това дали наследяващият е част от дружеството, съдружник, непълнолетно лице или външно за дружеството лице:

Когато е съдружник в ООД, наследения автоматично дял се прибавя към неговият дял.

Ако наследникът не е съдружник в дружеството, наследяването на този полагащ му се дял не го прави съдружник. Това е така, защото правото на членство не се наследява. Тогава, за да стане съдружник в ЕООД/ ООД е необходимо, не само да има дружествен дял от капитала, но и да е приет с решение на събранието на съдружниците.

Какво се изисква от наследника?

За придобиване на наследнически права в качеството на съдружник е важно да предприеме действия. Те са, както следва:

Приемане на наследството;

Заявяване, желанието му да встъпи като съдружник във взаимоотношения като член. Това става, чрез писмена молба до дружеството и така приема условията на договора на дружеството;

Изисква се и решение на общото събрание. С него се одобрява приемането на нов/и съдружник/ци;

Така вече одобрен, новият съдружник е вписан в Търговския регистър и това се упоменава новия договор на фирмата.

В случаите, когато наследникът е непълнолетен по чл. 65, ал. 1 ТЗ е допустимо той да стане съдружник във фирмата, но участието му тогава е само капиталово. Тогава той е освободен от неимуществени задължения. Това се упоменава и в регламент и решение на събранието на съдружниците във дружеството. Тогава се съставя и нов дружествен договор (първият при регистрация на фирма, става невалиден).

Наследник на дружествени дялове има права да избере, дали да стане съдружник в ТД. Тогава трябва да подаде молба до общото събрание със съдружниците или може да продаде наследените дружествени дялове. Купувачи могат да са останалите съдружници или външни за дружеството лица. При втория случай, отново се изисква решение на Общото събрание, за да стане съдружник новото лице.

По всички тези и още много специфични въпроси за регистрация и пререгистрация на фирма, отговори имат експертите от счетоводни къщи.

4.5/5 - (13 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Затвори