Каква е ролята на терапията при хората, страдащи от диабет?

Всеки четвърти диабетик не приема редовно терапията си, което е предпоставка за възникване на допълнителни рискове. Според специалистите ендокронолози България е една от страните, в която достъпът до лечение е улеснен, тъй като Здравната каса поема голяма част от необходимите съвременни медикаменти за лечение на диабет. Неспазването на терапията обаче е в следствие на сериозен и комплексен проблем според лекарите.

Колко е важно стриктното спазване на лечението

Самите пациенти, както техните близки и роднини, преминават през етап на осъзнаване на поставената диагноза. След него настъпва период на обучение за това как да живеят здравословно и пълноценно след като вече знаят, че страдат от захарна болест. Именно това е първата част на терапията, която не бива да се неглижира.

Половината част от лечението е правилното комуникиране с пациента на информацията относно:

  • приемането на жизненоважните медикаменти
  • следенето нивата на кръвната захар
  • хранителния и двигателния режим, които диабетикът трябва да спазва, и т.н.

Спринцовки с инсулин

Липсва обществена информираност за захарната болест

Не бива обаче да се прехвърля цялата отговорност на заболелите. Въпреки сравнително лесния достъп до здравеопазване, лекарите споделят мнението, че няма достатъчно информираност сред обществеността за захарната болест. Липсват изградени центрове, където да се обучават и запознават диабетиците с начините на живот и правилата, които трябва да следват, за да водят пълноценен живот.

Всичко това обаче в никакъв случай не омаловажава ролята на терапията. За съжаление, голяма част от страдащите от диабет не се придържат към здравословния хранителен режим. Не поемат отговорност в това отношение, защото вярват, че инсулинът, който приемат е достатъчен. Научно доказано е , че половината от лечението на диабет тип 2 е активно движение и консумиране на здравословна храна.

Последните данни показват, че близо 50% от диабетиците изпитват затруднения при контролирането на захарния диабет и поради това имат пропуски в терапията си.

Например те не са запознати каква трябва да е кръвната им захар на гладно или във вече нахранено състояние, също колко нисък трябва да е т.нар кликиран хемоглобин и др.

 

5/5 - (1 vote)

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Затвори