Регистрация на фирма

Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ осъществява регистрации на фирми на своите корпоративни клиенти от цялата страна.

Препоръчително е процесът по регистрация на фирма да бъде осъществен от юрист, който притежава опит в областта, за да бъде това гаранция за бързото приключване на процедурата при възможно най-изгодния от икономическа страна вариант за бизнеса.

Ако не се спази някое от законовите изисквания, предвидени за отваряне на фирма, регистрацията може да бъде отказана и да се наложи повторно внасяне на необходимите документи.

Освен че това отново изисква да се заплащат съответните такси, води и до загуба на невъзвръщаем ресурс с особено значение за бизнеса – Вашето време. За да избегнете подобен развой, нашите юристи полагат изключително внимание, осъществявайки всички стъпки при откриване на фирма с необходимата прецизност и акуратност.

Как се отваря фирма

Процесът по регистриране на фирми е свързан най-вече със събирането и комплектоването на набор от необходими документи. Част от тях удостоверяват извършването на други действия част от процеса за откриване на фирма, като например проведено учредително събрание. След като бъдат извършени изискуемите действия и събрани всички определени от закона документи, следва подаването на комплекта с книжа в Агенцията по вписванията.

Необходимо е да се осъществи вписване на конкретни документи и отбелязване на съответни обстоятелства в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Ние оказваме пълно правно съдействие за осъществяване на всички стъпки при откриване на фирма от долуизброените правни форми, но също така и на персонални търговски дружества (СД и КД) както и на юридически лица с нестопанска цел – фондации и сдружения и др.

Нашата работа е да ви улесним максимално в процеса, като за тази цел извършваме всички необходими действия по регистрация на фирми, а за Вас най-често остава единствено подписването на съответните документи.

Необходими документи за регистрация на фирма

Законът предвижда различни изисквания в тази връзка, в зависимост от вида търговец, който следва да бъде регистриран. Основно клиентите при нас идват с искане за регистриране на фирми като ЕТ, ООД, АД, ЕООД и ЕАД. Най-често избраната правна форма е ООД.

За регистрация на ООД ще са ви необходими:

  • Бележка за внесен капитал;
  • Съгласие за приемане на управление на дружеството и спесимен;
  • Дружествен договор;
  • Протокол от проведеното ОС на съдружниците;
  • Заявление за извършване на регистрацията;
  • Декларация за истинност на заявените обстоятелства;
  • Декларация за липса на конкурентна дейност;
  • Декларация за посрещане на изискванията за управител на фирма.

Имате възможност да подадете и заявление за запазване на фирмата (наименованието), а когато дейността изисква притежание на лиценз за упражняването ѝ, той също се предоставя на Агенцията по вписванията.

5/5 - (1 vote)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Затвори